NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 08/2022

Lịch Dương
1
Tháng 08

Lịch Âm
04
Tháng 07

Ngày Trung Bình

Thứ Hai Ngày 1/08/2022 nhằm Ngày 04/07/2022 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 08

Lịch Âm
05
Tháng 07

Ngày Rất Xấu

Thứ Ba Ngày 2/08/2022 nhằm Ngày 05/07/2022 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 08

Lịch Âm
06
Tháng 07

Ngày Cực Tốt

Thứ Tư Ngày 3/08/2022 nhằm Ngày 06/07/2022 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 08

Lịch Âm
07
Tháng 07

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 4/08/2022 nhằm Ngày 07/07/2022 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 08

Lịch Âm
08
Tháng 07

Ngày Rất Xấu

Thứ Sáu Ngày 5/08/2022 nhằm Ngày 08/07/2022 Âm lịch
Ngày Canh Dần, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 08

Lịch Âm
09
Tháng 07

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 6/08/2022 nhằm Ngày 09/07/2022 Âm lịch
Ngày Tân Mão, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 08

Lịch Âm
10
Tháng 07

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 7/08/2022 nhằm Ngày 10/07/2022 Âm lịch
Ngày Nhâm Thìn, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 08

Lịch Âm
11
Tháng 07

Ngày Rất Tốt

Thứ Hai Ngày 8/08/2022 nhằm Ngày 11/07/2022 Âm lịch
Ngày Quý Tỵ, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 08

Lịch Âm
12
Tháng 07

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 9/08/2022 nhằm Ngày 12/07/2022 Âm lịch
Ngày Giáp Ngọ, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 08

Lịch Âm
13
Tháng 07

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 10/08/2022 nhằm Ngày 13/07/2022 Âm lịch
Ngày Ất Mùi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 08

Lịch Âm
14
Tháng 07

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 11/08/2022 nhằm Ngày 14/07/2022 Âm lịch
Ngày Bính Thân, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 08

Lịch Âm
15
Tháng 07

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 12/08/2022 nhằm Ngày 15/07/2022 Âm lịch
Ngày Đinh Dậu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 08

Lịch Âm
16
Tháng 07

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Bảy Ngày 13/08/2022 nhằm Ngày 16/07/2022 Âm lịch
Ngày Mậu Tuất, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 08

Lịch Âm
17
Tháng 07

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 14/08/2022 nhằm Ngày 17/07/2022 Âm lịch
Ngày Kỷ Hợi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 08

Lịch Âm
18
Tháng 07

Ngày Rất Tốt

Thứ Hai Ngày 15/08/2022 nhằm Ngày 18/07/2022 Âm lịch
Ngày Canh Tý, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 08

Lịch Âm
19
Tháng 07

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 16/08/2022 nhằm Ngày 19/07/2022 Âm lịch
Ngày Tân Sửu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 08

Lịch Âm
20
Tháng 07

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 17/08/2022 nhằm Ngày 20/07/2022 Âm lịch
Ngày Nhâm Dần, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 08

Lịch Âm
21
Tháng 07

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 18/08/2022 nhằm Ngày 21/07/2022 Âm lịch
Ngày Quý Mão, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 08

Lịch Âm
22
Tháng 07

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 19/08/2022 nhằm Ngày 22/07/2022 Âm lịch
Ngày Giáp Thìn, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 08

Lịch Âm
23
Tháng 07

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 20/08/2022 nhằm Ngày 23/07/2022 Âm lịch
Ngày Ất Tỵ, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 08

Lịch Âm
24
Tháng 07

Ngày Tương đối Xấu

Chủ Nhật Ngày 21/08/2022 nhằm Ngày 24/07/2022 Âm lịch
Ngày Bính Ngọ, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 08

Lịch Âm
25
Tháng 07

Ngày Rất Tốt

Thứ Hai Ngày 22/08/2022 nhằm Ngày 25/07/2022 Âm lịch
Ngày Đinh Mùi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 08

Lịch Âm
26
Tháng 07

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 23/08/2022 nhằm Ngày 26/07/2022 Âm lịch
Ngày Mậu Thân, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 08

Lịch Âm
27
Tháng 07

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Tư Ngày 24/08/2022 nhằm Ngày 27/07/2022 Âm lịch
Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 08

Lịch Âm
28
Tháng 07

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 25/08/2022 nhằm Ngày 28/07/2022 Âm lịch
Ngày Canh Tuất, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 08

Lịch Âm
29
Tháng 07

Ngày Rất Xấu

Thứ Sáu Ngày 26/08/2022 nhằm Ngày 29/07/2022 Âm lịch
Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 08

Lịch Âm
01
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 27/08/2022 nhằm Ngày 01/08/2022 Âm lịch
Ngày Nhâm Tý, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 08

Lịch Âm
02
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 28/08/2022 nhằm Ngày 02/08/2022 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 08

Lịch Âm
03
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Hai Ngày 29/08/2022 nhằm Ngày 03/08/2022 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 08

Lịch Âm
04
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 30/08/2022 nhằm Ngày 04/08/2022 Âm lịch
Ngày Ất Mão, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
31
Tháng 08

Lịch Âm
05
Tháng 08

Ngày Trung Bình

Thứ Tư Ngày 31/08/2022 nhằm Ngày 05/08/2022 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, Tháng Kỷ Dậu, Năm Nhâm Dần
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết
Xem Tiếp


Giản Hạ Thủy hợp với màu gì kích thước phong thủy cho cửa chính tuoii suu Tuoi mui tử vi tháng 6 âm lịch tuổi Tị sinh năm Nhâm Tý Phung mai mèo lạc tên con trai tam hop CÚNG chàng trai trong mơ của 12 chòm sao nữ Phu Thieu tuổi mậu đàn mÃ Æ phong thuy nha o cà ch giẠi hẠn tam tai 12 con già p full dia cẠnh già c phạm thái tuế ngày Tết Cây phong thuy Dịch Kỳ Vong họa tướng xương đầu tướng phụ nữ mắt xếch yếu tố ảnh hưởng đến kiến trúc nhà liem trinh giuong dan Củng cố sự nghiệp với thuật phong van sao Thiên Phủ phật Xem tử vi trọn đời mơ thấy ăn hẠSAO PHà Hội Đua Thuyền Yên Duyên Lấy chồng tuổi nào Tranh phong thủy mơ thấy thỏ cắn Nguyễn anh khuyết thổ Sao Đại Hao ở cung mệnh phong thuy Nội thất phòng ngủ IQ