NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 01/2022

Lịch Dương
1
Tháng 01

Lịch Âm
29
Tháng 11

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 1/01/2022 nhằm Ngày 29/11/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 01

Lịch Âm
30
Tháng 11

Ngày Tương đối Xấu

Chủ Nhật Ngày 2/01/2022 nhằm Ngày 30/11/2021 Âm lịch
Ngày Ất Mão, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 01

Lịch Âm
01
Tháng 12

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 3/01/2022 nhằm Ngày 01/12/2021 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 01

Lịch Âm
02
Tháng 12

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Ba Ngày 4/01/2022 nhằm Ngày 02/12/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 01

Lịch Âm
03
Tháng 12

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Tư Ngày 5/01/2022 nhằm Ngày 03/12/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 01

Lịch Âm
04
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 6/01/2022 nhằm Ngày 04/12/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 01

Lịch Âm
05
Tháng 12

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Sáu Ngày 7/01/2022 nhằm Ngày 05/12/2021 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 01

Lịch Âm
06
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 8/01/2022 nhằm Ngày 06/12/2021 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 01

Lịch Âm
07
Tháng 12

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 9/01/2022 nhằm Ngày 07/12/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 01

Lịch Âm
08
Tháng 12

Ngày Cực Tốt

Thứ Hai Ngày 10/01/2022 nhằm Ngày 08/12/2021 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 01

Lịch Âm
09
Tháng 12

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Ba Ngày 11/01/2022 nhằm Ngày 09/12/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 01

Lịch Âm
10
Tháng 12

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 12/01/2022 nhằm Ngày 10/12/2021 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 01

Lịch Âm
11
Tháng 12

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 13/01/2022 nhằm Ngày 11/12/2021 Âm lịch
Ngày Bính Dần, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 01

Lịch Âm
12
Tháng 12

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Sáu Ngày 14/01/2022 nhằm Ngày 12/12/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 01

Lịch Âm
13
Tháng 12

Ngày Cực Xấu

Thứ Bảy Ngày 15/01/2022 nhằm Ngày 13/12/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 01

Lịch Âm
14
Tháng 12

Ngày Tương đối Tốt

Chủ Nhật Ngày 16/01/2022 nhằm Ngày 14/12/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 01

Lịch Âm
15
Tháng 12

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Hai Ngày 17/01/2022 nhằm Ngày 15/12/2021 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 01

Lịch Âm
16
Tháng 12

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 18/01/2022 nhằm Ngày 16/12/2021 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 01

Lịch Âm
17
Tháng 12

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 19/01/2022 nhằm Ngày 17/12/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 01

Lịch Âm
18
Tháng 12

Ngày Trung Bình

Thứ Năm Ngày 20/01/2022 nhằm Ngày 18/12/2021 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 01

Lịch Âm
19
Tháng 12

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Sáu Ngày 21/01/2022 nhằm Ngày 19/12/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 01

Lịch Âm
20
Tháng 12

Ngày Cực Tốt

Thứ Bảy Ngày 22/01/2022 nhằm Ngày 20/12/2021 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 01

Lịch Âm
21
Tháng 12

Ngày Cực Xấu

Chủ Nhật Ngày 23/01/2022 nhằm Ngày 21/12/2021 Âm lịch
Ngày Bính Tý, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 01

Lịch Âm
22
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Hai Ngày 24/01/2022 nhằm Ngày 22/12/2021 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 01

Lịch Âm
23
Tháng 12

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 25/01/2022 nhằm Ngày 23/12/2021 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 01

Lịch Âm
24
Tháng 12

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 26/01/2022 nhằm Ngày 24/12/2021 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 01

Lịch Âm
25
Tháng 12

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Năm Ngày 27/01/2022 nhằm Ngày 25/12/2021 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 01

Lịch Âm
26
Tháng 12

Ngày Rất Tốt

Thứ Sáu Ngày 28/01/2022 nhằm Ngày 26/12/2021 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 01

Lịch Âm
27
Tháng 12

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 29/01/2022 nhằm Ngày 27/12/2021 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 01

Lịch Âm
28
Tháng 12

Ngày Tương đối Xấu

Chủ Nhật Ngày 30/01/2022 nhằm Ngày 28/12/2021 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
31
Tháng 01

Lịch Âm
29
Tháng 12

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Hai Ngày 31/01/2022 nhằm Ngày 29/12/2021 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết
Xem Tiếp


xem boi Bai hoc cuoc song Y nghĩa sao dao hoa Tuổi Tỵ chức mạng kim hợp màu gì Phật dạy Đắc phong thủy cho người mạng thủy xem pha tiết khí hướng nhà tốt bao binh co Diên Xemm Bài trí nội thất cửa hàng Cua nguoi tuoi tướng mặt trường thọ gdp Tâm niệm khi giải đoán tử vi mơ thấy đi mua hàng cach Cách giải họa và các sao hóa giải Tâm linh chuyển nhà nhập trạch xay nét phá tướng của phụ nữ nhân mã nam và nhân mã nữ y cục thịt dư ở mông mơ thấy chiếc hộp mơ thấy nhà Sao hạn cách đặt hướng giường ngủ theo phong Ke ngôi nhà hợp phong thủy xem tử vi Top 4 con giáp tài vận tốt tuong so cau thái cực độc MỘ bàn tay đàn ông giúp phụ nữ tướng số đàn ông Phúc Kết Môn phái khe Chon huong nha theo tuoi bảo bối phong thủy xem bát tự đoán tính cách cách hóa giải