Trang 1


may cát Nhà Mệnh Tuổi thân kích thước Bính tý hợp nhà địa lý tướng đầu gối khムtình yêu mơ thấy sách 3 miền Tươi công sở hoã mơ thấy thịt duyên khuỷu tay thuật xem bói con cái chiều vợ bói tình duyên Nguoi mau vương họa học tử vi xem cung mệnh Giải thờ phật Ä Ä t Đinh Hợi vÃ Æ tiết Hàn Lộ Quốc táşżt Tỳ Hưu Đài Loan bàn học Cửa Sổ sÃng Ngũ hành Kim chòm sao hòn sự nghiệp người tuổi Tý TÃy phong lưu bồn tươi