Trang 1


ấm con cái khắc tuổi cha mẹ khoa thien tài vân dóng tỏ tình nghề Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành nhìn tai đoán người quan hệ ngũ hành tóm giọng thần chẠt nằm mơ thấy cá cung sư tử và thiên bình sao văn tinh BÃ Æ song lộc dien nghia mắt ướt tướng số bạch dương sư tử nhân mã u sử đạo lão nhan duyen chiều nhắn Vô Chính Diệu Nuoc kieng nhap cong viec Phá Ä Ãªm Hỏi thay bát hương cây cảnh Ngày tôt nhẫn tà n gia kim lau Tre that sat theo phong thủy hoàng đạo cách hóa giải giờ kim Cung su tu báť