Quẻ Bài Cửu Huyền Thất Tổ

Tâm Thành Cảm Ứng


Xin Quý Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện
Chư Tiên Linh Cửu Huyền Thất Tổ Trong Tộc Họ Của Mình
Chứng Giám Lòng Thành Và Nêu Điều Muốn Cầu Xin


Rồi Chọn Vòng Lưỡng Nghi Để Xáo Bài Trước Khi Xin QuẻBói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai! Bói bài tây, bói bài Cửu Huyền Thất Tổ là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ, dùng để giải đoán các biến cố tương lai!những điều kiêng kỵ trong phòng làm 12 cung hoàng đạo chibi Nhận hoà năm mới may mắn chi tay Sao TÃƒÆ Hội Vật Võ Liễu Đôi nhãæ Can Xem tử vi trọn đời tay cúng chúng sinh xe tra cung hoang dao bái ý Sao thien viet các sao gian phi 11 à con giáp nữ trắc trở đường tình duyên Ý nghĩa sao Bát Tọa Dinh 9 Xem tuổi ông Huỳnh sim nghiep bao Mang thầy tử vi chon đáo nap chòm sao nào Vận mệnh người tuổi Nhâm Thân theo Xem tướng Bói sim Tư vi vong phà tu vi Đoán tính cách và tương lai qua cười dai lam moc cúng ông Táo moi câu chuyên Phật giáo xem tử vi Đo mức độ toan tính của 12 hoÃ Æ cách tính mệnh như thế nào bộ vị chuẩn đầu BINH DAN Lễ Ông Công Ông Táo Ngu hanh xem boi Bai hoc cuoc song