Khổng Minh Thần Toán

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo QuẻBảo hop xem boi tu vi rậm Cung Tuất van người tuổi tuất Chom con giáp nam đời phu the lăng mộ trung quốc Khám Chọn Vận mệnh dung mạo mơ thấy mơ thấy gió tết Trung Thu Dần công việc linh hồn sau khi chết Bố Tai ách Sao Hóa quyền hinh cung Ma Kết tăng cô hồn trở về dương gian Giai han trung tang Cung MĂŁo Mệnh Thần hoá giải góc khuất và cột nhà tuyệt Thìn phương Hào giường ngủ mạng thổ Hội Làng Thắng bởi Việt nam boc tương pháp tuổi dau bài khấn Tu Tháng 6 âm lich Tan số mệnh Trung chính tử vân ChÒ Thượng bát mày ngay sinh Ý nghĩa sao Thanh Long xem tử vi Phong thủy cho người mệnh Hỏa