Xâm Quan Thánh

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Xin XâmSAO ĐÀO HOA mau lá số cuộc đời mơ thấy ao cạn nước sao Thái âm tam bảo hoa mùi Giang công Hàm Cung thiên bình SAO HÓA KỴ Kỷ tuổi tỵ Vi Nhật s谩潞鹿o Tên hay bã² tấn Hoá lộc đèn Trung thu hoà Bồ vòng eo xenm bói nhat ngọc chẩm Tuổi mão Mẹo phong thủy xem tên con đinh sửu lỗ Ất dậu Giác vương Đình chi Thao chòm sao nam lụy tình khái luận giai Chỉ tay con gái mặt chữ điền am tài lộc xem tu vi tron doi Tinh duyên kính âm thủy Đại tráng tẾt nguyÊn ĐÁn ngụ ngôn Trong thang giap thùng o