<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập HướngCon nhan duyen xấu nhưng vận mệnh tốt chuyên tâm già năm giáp boi tinh duyen cải tạo nhà ở cung mơ thấy khăn trang Thái dương Lá so tu vi trang trí cây cảnh ngày tết các tính cách của người lãnh đạo ト黛サ冂 nhận Tương mạo dan ba bói miệng Gia đình Phi Lộ trung vậ Cung Xử Nữ nhóm máu AB cu Tóc chòm sao chém gió giỏi LỘC thủy tu vi Phong thủy cho người mệnh Mộc sao long trì trong tử vi tướng đàn ông lông mày rậm chuyển xem tướng lỗ tai nhỏ cung xử nữ và kim ngưu Sao Bat toa mơ thấy gấu Ngay đào not coi tuổi làm ăn năm 2014 Hội Nghinh Cá Ông tỉnh khánh hòa đặc tính tu vi Phong thủy nhà ở những thứ xui hương lá số tử vi của Justin Bieber bán đồ dùng văn phòng cũ núi trong phong thủy xem tử vi Luận tình yêu Ất Sửu và Canh Lóng tay thứ hai nói gì Tham Hội Hà Thạch Hội Thôn Thổ Hoàng ngày giết sâu bọ bÃÆ