Người xưa vẫn thường dùng các quẻ dịch để đoán trước việc thành hay bại. Chuyên mục gieo quẻ hỏi việc của XemTuong.net dựa vào cách mà người xưa thường dùng để cầu đoán vận trước khi hành động là "Tiên - Thiên Diệt - Số Dị - Bốc Tiên - Tri" do Thiệu Khương Tiết tiên sinh sáng lập với 512 quẻ, cho phép quý vị có thể xem về công danh, tình yêu, sự nghiệp, thi cử, hay việc ký kết hợp đồng.., linh nghiệm vô cùng. Khi bản thân có việc khúc mắc, nghi vấn trong lòng thì Quý vị nên gieo quẻ để hỏi.

Cách Gieo Quẻ: Qúy Vị hãy rửa tay rửa mặt thật sạch sẽ, tập trung tư tưởng, tinh thần thư giản thoải mái nhất, nghĩ về việc muốn hỏi trong khoảng một phút, chọn việc muốn hỏi, rồi sau đó khấn vái như sau: "Kính lạy Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân... Nay tôi tên họ..., có việc... không tỏ tường, muốn hỏi về... Trời bảo sao thì xin thánh thần cho biết vậy". Sau đó hãy nhấn nút để bắt đầu gieo quẻ.

Hỏi:


tứ hóa phái phong thủy cổng chính TỬ VI NĂM 2018 hợp phong thủy とらばーゆ 女性の求人 nà tich ba鎈 tài vân mất cần thiết tướng mắt xếch phục cung song ngư agrave html code sao thiÊn phỦ gió mo THIÊN ĐỒNG thập xem tuong Vật phẩm phong thủy sinh thần giâc Xem tuóng chọn vị trí cửa hàng bộ vị trung chính chuyện hay duyên ト黛サ冂 Phá Ä a kim ng瓢u xãƒæ tu vi Bói tình yêu theo ngày sinh Tuổi Sửu rùi Bàn Tết đoan ngọ Mộ số tu vi dau so Æ a 6 Sân Vườn cÔNG TY Quản nhật Mệnh tà chọn nghề