Quẻ Dịch Phục Hy

Thiên Địa Vô Ngôn
Xin Cảm Nhận Tâm Thành
Để Soi Sáng Nẻo Kiết Hung


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt Sạch Sẽ
Thành tâm khấn vái các vị thánh: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu Khang Tiết, Dã Hạc Lão Nhân…và xin rằng “Nay tôi tên họ…, có việc… không tỏ tường, muốn hỏi về… Xin trời bảo sao thì thánh thần cho biết vậy.”
(hỏi càng đơn giản thì đáp án càng dễ minh bạch)
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Gieo Quẻ.nằm mơ thấy mình bị cướp phuc sao Bat tọa sát sinh Sao Qua tu Là bọ số mệnh ăm giÃƒÆ p một tác dụng túi cư tang mời Cách tính trùng tang thân mệnh đồng cung Ẵm mơ thấy râu Tây Thư sao triỆt Sao THIên cơ xãƒæ thiền Sao Thiên y 2 con giap Ý nghĩa sao Đào Hoa Đạo menh hu鎈 Đường thái dương tÃy Long Quy sao nam linh thiêng ngũ mẫu kích dái tai BOI khoc chùa online Đường thượng guong mã³ng táºo rước hộp sao hoẠtinh làm người tốt thiếu tử vi tháng 7 âm của tuổi tý kết hôn giằm thanh minh Lá số Tử Vi thân cư thê Sao thiên mã mùa sinh