10. Tại sao có Tết Hàn Thực?

Theo phong tục cổ truyền, ngày mồng 3 tháng 3 tức Tết Hàn Thực, ta làm bánh chay. Tết này có xuất xứ từ bên Trung Quốc, làm giỗ ông Giới Tử Thôi, một hiền sĩ có công phò Tần Văn Công, bị chết cháy ở núi Điền Sơn. Cũng như ngày mồng năm tháng năm tết Đoan Dương cũng xuất xứ từ bên Trung Quốc làm giỗ ông Khuất Nguyên bị chết trôi ở sông Mịch La. Ngày nay người Trung Quốc đã bỏ lễ đó mà ta còn giữ mãi.
Đành rằng dân ta theo tục đó nhưng khi cúng chỉ cúng gia tiên nhà mình, chẳng nhắc gì tới ông Giới Tử Thôi hay Khuất Nguyên Nữa.

ở nước ta có bao nhiêu lương thần, dũng tướng, hiền sĩ có công huân với dân với nước mà chẳng được kỷ niệm trọng thể bằng hai ông người nước ngoài nói trên. Ngày 10 tháng 3, sao bao nhiêu đời nay vẫn không chuyển đổi được để mọi nhà, mọi làng xã làm giỗ tổ Hùng Vương có ý nghĩa hơn không! Thật đúng như câu tục ngữ "Mồ cha không khóc, khóc tổ mối"!

 

Về Trang Phong Tục Việt Nam


Bảng chị chúng sinh tươi Mung ẩu chị hằng LUẬN bảy イーラ パーク 静岡県東部3 áo Cung Tuất tự tin quan lộc số phong thủy Xem ngày SAO PHÃ Xem nốt ruồi Bị xem tướng mắt mung Làm Phúc Tuổi con Ẵm Bán nhà tẠNGÀY TẾT hình SAO TỬ VI phòng ăn nhỏ lời chúc 12 chòm sao năng lượng Nhập trạch Cục Sao Long Đức Y nghía đá Cẩm thạch Tuyệt hon MỞ HÀNG nhá yểu thọ bát tự vượng Thổ tiếng nói Ngay tôt chung thủy nhóm máu o nhÃÆ thủy Dòm