So Tuổi Vợ Chồng

Can Chi:

Can Chi:

(Nếu quý vị không biết ngày Âm Lịch của mình thì nhấn vào đây tra từ DL sang ÂL)Sao Phong Cáo Phương kết duyên khÃ Æ Đạt ten con SAO quốc ấn Tết đông chí hội kỹ SAO HÓA KHOA tÃ Æ linh Tân Mão Bát ĐẶT Đặc tính ho Thái Âm túi tủ Sao Thiên không Ông tuỏi đường nhân khí ÐнÐÐµÐºÑ mà Truyền chư phật chòm chụp Hội Đổ Giàn Tuoi dần sao Liêm Trinh đáo hình xăm giờ sinh tảo ơ tươi giau co tặng gò mộc tinh kinh Phổ Hiền tháng xương thiem thu Kỹ Sao THIÊN LƯƠNG