• Các ông thầy tướng thấy đôi mắt phụ nữ có đuôi là thở dài: đàn bà đa tình là họa. Mẹ chồng xem mắt con dâu, thấy long lanh ướt, lúc nào cũng miệng cười mắt cười cũng thầm lo: nó đa tình thế kia chỉ khổ con mình. Chả biết ai khổ hơn ai, đàn bà đa tình

Sao Thiên Thọ sao tốt đường tình duyên ngà dÃ Æ mệnh tốt s谩潞鹿o giáp thin ất tùng âm trạch Ma Kết nam vĩ nhân trên thế giới Địa Chi mã¹i nuôi Nhất diệp tri thu trúc chơi nháy mắt trái đồng cam cộng khổ Quạ lễ chùa Đoán số ẩu thái đầu năm Mạng sở sao tỬ vi khắc Đoán số ngũ hành khuyết thổ Nhâm thân Đặc tính giáp dần Tào Tháo Tài thiết kế cửa sổ bếp m谩潞鹿o trong nhà tuổi dần Sức Đoàn Kiến Nghiệp chọn hướng cửa chính bi mat bố tuổi thìn con tuổi mùi nằm mơ thấy cá vương tâm trí ánh mắt phụ nữ