NGŨ   QUAN

         1.-VỊ  TRÍ  NGŨ QUAN                           

         Ngũ quan là 5 bộ phận trọng yếu trên khuôn mặt :

            - Hai lông mà gọi là Bảo thọ quan

            - cặp mắt gọi là Giám sát quan 

            - Hai tai gọi là Thám thính quan

            -Mũi là Thảm biện quan

            - Miệng là Xuất nạp quan .

           Cổ tướng kinh bàn về Ngũ quan có câu "Trời lấy ngủ tinh  để biểu lộ hình thể ; Đất lấy 5 núi để định khu vực ; người thì dựa vào Ngũ quan để định quý, tiện ,bần ,phú " .Sách Nhân luân đại thống phú bàn về Ngũ quan có câu "Nhất quan thánh, thập niên quý hiến". như vậy, đủ rõ trong tướng học, ngũ quan đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cũng bởi lý do trên mà sách này dành 5 chương đề để chuyên khảo chi tiết từng Quan một  QU                                                                                      

        2.- ĐIỀU  KIỆN TỐI HẢO CỦA NGŨ QUAN                                                                                                 

             Đối với phép quan sát Ngũ quan ,tướng học có câu sau đây đủ để tóm tắt những điều kiện tổng quát của kẻ có Ngũ quan toàn hảo:"Ngũ quan cần phải Minh lượng và đoan chíng nói về hìng dạng .

             Từ ngữ Minh lượng bao gồm :     

              -Thanh khiết

             - Sáng Sủa

             -Có thành khí

             -Trang nhã

             Còn Đoan chính có nghĩa là :

             -Ngay thẳng

             -Cân xứng và lớn nhỏ thích nghi

             -Hình thể rõ ràng (chỗ nào cần đầy thì đầy,mỏng thì phải mỏng;đen trằng phân biệt v.v...tùy theo Quan đó là Mắt,  Tai, Mũi, Miệng hay long Mày).

              Đó là hai tổng -tắt căn bản trong phương pháp quan sát Ngũ quan .