Hôm nay: 28/01/2015 13:27 (giờ VN)
Ngày DL / /
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay giần sàng