Hôm nay: 01/12/2015 05:25 (giờ VN)
Ngày DL / /
Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời