Hôm nay: 26/07/2016 09:28 (giờ VN)
Ngày DL / /
Trèo lên trái núi Thiên Thai
Gặp hai con phượng ăn xoài trên cây.
Ðôi ta được gặp nhau đây
Khác gì chim phượng gặp cây ngô đồng !