Hôm nay: 24/07/2014 21:30 (giờ VN)
Ngày DL / /
Mình về ta chẳng cho về,
Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ,
Câu thơ ba chữ rành rành,
Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba,
Chữ trung thì để thờ cha,
Chữ hiếu thờ mẹ, đôi ta chữ tình.