Hôm nay: 21/09/2014 17:03 (giờ VN)
Ngày DL / /
Chẳng tham nhà ngói bức bàn
Trái duyên coi bẵng một gian chuồng gà.
Ba gian nhà rạ lòa xòa
Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim.