Hôm nay: 04/12/2016 21:10 (giờ VN)
Ngày DL / /
Cánh hồng bay bổng trời thu
Thương em chim gáy cúc cu trong lồng.
Duyên may, tay bế tay bồng
Thương ai vò võ trong phòng chiếc thân.