Hôm nay: 09/10/2015 15:56 (giờ VN)
Ngày DL / /
Chim khôn tránh bẫy tránh giò
Người khôn tránh kẻ hồ đồ mới khôn