Hôm nay: 23/04/2014 18:24 (giờ VN)
Ngày DL / /
Chòng chành như nón không khua
Như thuyền không lái, như chùa không sư.
Không sư thì lại tìm sư
Anh không có vợ cũng hư mất đời.