Hôm nay: 27/03/2015 15:08 (giờ VN)
Ngày DL / /
Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước, hôm sau người cười