Hôm nay: 27/10/2016 15:50 (giờ VN)
Ngày DL / /
Bồng bồng mẹ bế con sang
Đò to , nước lớn mẹ mang con về
Mang về đến gốc bồ đề
Xoay trở hết nghề mẹ bán con đi