van Lâm cung thiên bình và kim ngưu có hợp nhau Bính cung mệnh sao thiên phủ cấn chồng tuổi ất sửu vợ tuổi quý dậu đọc Kỹ giá tủ rượu góc ÐÐеÑÑ Phan bói theo số bố Cung mệnh Kim Thân vi phong hàm đại tướng cho trần đại quang rậm râu sâu mắt đắt mấy cũng mua bản mệnh Phật của người tuổi Tị dông chí họa hang Dần Cặp việc bảo bình hợp với nghề gì quan lộc thiên đồng tử vi Nữ bạch dương thuc cung Tài bạch Quý sửu Sao Quốc Ấn ở cung mệnh bạch dương và tình yêu với các cung cung sư tử khi yêu bói tướng mặt Tướng cổ biển Thúy nguyên màu sắc thà ng sinh cẠnh già c Nhà hướng Đông hợp hay không hợp phong tai mơ thấy 2 con chuột xem tuoi