• Dáng vừa đi vừa xem: Vừa đi vừa xem tức là dáng đi chậm chạp, thỉnh thoảng nhìn sang phải, ngó sang trái. Người đi kiểu này có hàm nghĩa tâm lý và đặc điểm tính cách sau: - Không có chí lớn: Loại người này điển hình là không có chí lớn. Họ thích sống

số tử vi đặc Thứ vi Chiên tinh học khái niệm ngày bất tương nghèo điềm chim Quá Lễ hóa giải hướng tuyệt mạng đường vân cổ tay Già Năm Phong thủy ban công bói vui khai trương nghèo khó chòm sao nam si tình vòng kich thuoc nha mieng tính cách tuổi mão cung song tử am xem tướng người giàu tiết lộ thối quen xấu may sao Gi Cua nguoi tuoi mơ thấy hái ổi đánh con gì bi kip con giáp yêu trọn đời trọn kiếp Lá bài Khai vận trong tiết Tiểu Tuyết Dậu Tượng Gi鎈 Con ơ con đường Rằm tháng 7 âm lịch phán 7 mơ thấy diều mơ thấy cổ vận khí xem tướng dáng người