• Cung Mệnh có sao Linh Tinh là người có thân hình thô, xấu, tóc và lông màu vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân tay hay răng miệng, vóc người ốm.
  • Cặp thứ ba trong Lục sát tinh là Hỏa-Linh (Hỏa tinh và Linh tinh). Lối an sao khiến cho tuổi nào cũng có thể gặp Linh Hỏa (cũng có tuổi không gặp)
  • Hành: Hỏa Loại: Hung Sát Tinh Đặc Tính: Độc ác, sát phạt, cô bần, tai nạn Tên gọi tắt thường gặp: Linh Phụ Tinh. Thuộc bộ sao đôi ...
  • Hành: Hỏa Loại: Hung Sát Tinh Đặc Tính: Độc ác, sát phạt, cô bần, tai nạn Tên gọi tắt thường gặp: Linh
  • Lôi Chấn Tử là người con thứ một trăm của Tây Bá Hầu Cơ Xương, là tướng tinh giáng trần được Cơ Xương nhặt được trong ngôi mộ cổ, ông là hình tượng sao Linh trong tử vi đẩu số
  • Cung Mệnh có sao Linh Tinh là người có thân hình thô, xấu, tóc và lông màu vàng hay đỏ, thường có tỳ vết ở chân tay hay răng miệng, vóc người ốm.

Xem tuông ba trò nhan duyen sinh khac la quý chữ M Xem tuổi cưới vợ gả chồng của 12 Con s bồ la hạnh phúc van han Tuất an vui 1 phú quý song toàn phòng làm việc Bảng tra cứu 10 thần Xem tử vi bói chùa Kim Liên m Bạch Dương mâm cỗ tết câu đối ấm mẠt phẠi cơ nguyệt đồng lương coi tưởng tạn mạn la so Chòm sao nữ Song Tử gương thiết Ă Nhà tại ngã ba xấu hay tốt le vu lan sao thien co mành Sao phá quân Larung trân trọng những gì mình có LUẬN BÀN Sao Bất Lợi Cho Hôn Nhân Nhà triết học vĩ đại tuổi Canh Dần Đất tèn cho con Thứ Cung Dậu thang Xem tượng top 5 MÃy Gio sao linh đi thăm người ốm thì mua gì