• Mơ thấy hồn ma của một người bạn hay bà con đang còn sống nghĩa là bạn đang rơi vào vòng nguy hiểm bởi những hành động của người đó. - Hồn ma xuất hiện trong mơ thường là biểu tượng cho nỗi lo lắng, sự sợ hãi của bạn. Điều này có thể là một ký ức đau
  • Xe hồng thập tự vừa đưa xác người chết xuất viện về quê… việc nầy đối với các Bác sĩ thì chẳng là gì! Nhưng với người bình thường vừa đến đây có cảm giác lành lạnh sờ sợ,

LÃ Æ Chải tóc äãšm lo trung hoa 济南2 sao đào hoa 济南9 giàu sang phú quý sao bach ho Quan Âm ý nghĩa sao tình cảm rắn người tuổi dần tà khí gieo que cấm kỵ Từ coi Giờ sinh Am QuẠXem tướng số tam Tháng cô hồn là tháng mấy tân sưu bản mệnh vト hoàng quân Bói tình yêu văn khấn Tết Hàn Thực mo boi so dien thoai Thư khung giấc mơ nhiều màu sắc bệnh Tào Tháo nốt ruồi nhân duyên tốt tảo sao Thai duong động vật Số Mệnh Đại Thử tượng Phật Chu mơ thấy cổ Phu thê Giáp tý nam oan hon