• Nhà nào có ông, bà, cha, mẹ thọ từ 70 tuổi trởlên đều làm lễ Thượng Thọ cho ông, bà, cha, mẹ. Đây là tập tục thể hiện đạo lýlàm người, uống nước nhớ nguồn, kính trọng biết ơn người đã sinh thành nuôidưỡng mình.
  • Trong ngày lễ Thượng Thọ cho ông bà bô mẹ, gia chủ gia chủ sửa soạn mâm lễ tạ hơn thần thánh đã phù hộ độ trì cho ông bà bố mẹ sống lâu, vạn thọ...

XONG DAT DAU NAM Hướng bàn thờ sao âm duong khái ông địa Mạu thìn thực vật gương phong thủy QUÝ HỢI Ä a tướng ngồi Phan Ân Ái Chọn ngày mơ thấy sông nước phục áo Phá Quân s谩潞鹿o chú Khâm Thiên Giám Bí Cấp lễ sân vườn hợp phong thủy Thương bach lap kim sự nghiệp hút tài lộc Nhật Nguyệt Bàn thờ Cửa Hàng Sao Rung số tử vi Vợ イーラ パーク 静岡県東部3 Dần thien co chấy sắp Sao Quan phủ túi hoàng nụ dac tinh MOC DÃÆ canh ngọ 1990 Sao Lưu Hà bày và Cung phu thê lễ thượng thọ