tương mắt nghĩa sao Cô Thần đổi vận m谩潞鹿o nap âm mạng Vương từơng giau co sở nguyện thành tâm cách xem tướng người phụ nữ Sao bát tọa nham tuat Kình dương Phát Thang 9 hình dáng mũi can luong tuổi mão cung mệnh trong tử vi sua Sao Phượng Các tân gia Thiếu dương Ð Ð ÐµÑ nhà Đạo Tuổi Mùi chi tay quốc ấn giết sâu bọ sống thọ mũi mật mơ thấy biển Lễ Nguyên Tiêu người thành công kẻ thất bại ngũ nhạc bã æ Thái ất bán nhà Sao Lực Sĩ Sao THAM LANG mùng kình nhóm máu b các con giáp mơ thấy răng Đào chàm lời Phật dạy tượng Phật Tu i