• Hành: Hỏa Loại: Phù Tinh, Hình Tinh Đặc Tính: Lý luận, quan tụng, thông minh, sắc bén Tên gọi tắt thường gặp: Phù Phụ tinh. 1 tron...
  • Hành: Hỏa Loại: Phù Tinh, Hình Tinh Đặc Tính: Lý luận, quan tụng, thông minh, sắc bén Phụ tinh. Là sao thuộc vòng Lộc tồn - 17 sa...
  • quan phù (Hỏa) quan phủ (Hỏa) *** 1. Ý nghĩa tính tình: a. Ý nghĩa tốt: - biết xét đoán, ly...
  • Sao Quan Phủ có ý nghĩa giống sao Quan Phù, tuy nhiên không hội chiếu với Thái Tuế. Chính vì điều này mà có thể phân biệt điểm khác biệt giữa Quan Phủ - Quan Phù.
  • Sao Quan Phù thường hội chiếu với Thái Tuế, chỉ mọi sự liên quan đến pháp luật (kiện cáo, thị phi, cãi và biện hộ, bút chiến ...)

Trung Châu sư tử nam xem nốt ruồi Năm sinh Phòng Ngủ phòng làm việc SAO CÔ THẦN Biển truyền thống Nguoi gay TẾT bã æ thiên đồng 快捷快递查询 快递之家 kình sự thật sao bát tọa lê phụng cơ ất tỵ 2014 lông Hạnh xem tình duyên mơ thấy mũi tam dương Đón CÚNG GIAO THỪA đáng tin cậy Cúng ông công ông táo căn tot Xem bói dựng sao thiên mã trong lá số tử vi Sao vũ khúc lå³ æ Tạ bàn bác Phụ nữ dự báo Ý nghĩa tên Thiên Can vận mệnh người tuổi tý Rước hướng bếp Cung Bảo Bình Sao Quan Phu