• Hành: Hỏa Loại: Phù Tinh, Hình Tinh Đặc Tính: Lý luận, quan tụng, thông minh, sắc bén Tên gọi tắt thường gặp: Phù Phụ tinh. 1 tron...
  • Hành: Hỏa Loại: Phù Tinh, Hình Tinh Đặc Tính: Lý luận, quan tụng, thông minh, sắc bén Phụ tinh. Là sao thuộc vòng Lộc tồn - 17 sa...
  • quan phù (Hỏa) quan phủ (Hỏa) *** 1. Ý nghĩa tính tình: a. Ý nghĩa tốt: - biết xét đoán, ly...
  • Sao Quan Phủ có ý nghĩa giống sao Quan Phù, tuy nhiên không hội chiếu với Thái Tuế. Chính vì điều này mà có thể phân biệt điểm khác biệt giữa Quan Phủ - Quan Phù.
  • Sao Quan Phù thường hội chiếu với Thái Tuế, chỉ mọi sự liên quan đến pháp luật (kiện cáo, thị phi, cãi và biện hộ, bút chiến ...)

lăng thiết kế huyền quan phong thuy giuong ngu Tu vi 12 cung Hoang dao rẠm thà ng 8 may Giap phương vị văn xương theo năm sinh Ä á c Can duyen tien dinh NGÀY mua dịch học Phu thê Tử vi năm 2018 MÃy SAO ĐẠI HAO TIỂU HAO TRONG TỬ VI ngu mày giác mau hop dịch vụ làm đẹp sau sinh tại nhà Sao Thiên giải thân cư phu thê cam ky hotgirl kiểu trinh Những nhăn mặt cung bạch dương nam và nhân mã nữ tính cách sac mẹ Sao Văn tinh cân bằng cuộc sống gia đình và công cây đại phú gia mơ giao hợp can biet phong thủy ăn uống tướng mắt xếch ánh mắt Sao Thiên trù Bạn vợ Chung Hán Lương Mùi thien khong Sao Thiên hỷ tính Tuổi Mùi top xem boi ten thong minh l địa khí Sao Quan Phu