• Giáp Ngọ, Ất Mùi thì Ngọ là chỗ hỏa vượng, hoả vượng thì kim bại; Mùi là chỗ hỏa suy, hỏa tuy suy nhưng kim cũng đã cùn nhược. Gọi bằng Sa Trung Kim, Kim không đủ cứng cáp để chém, để đẩy cho nên người Sa Trung Kim thường làm việc một cách đầu voi đuôi chuột. Mệnh cung mà thêm sao Thiên Đồng hãm nữa thì càng vớ vẩn.
  • Mệnh Sa Trung Kim (vàng trong cát), tuổi Giáp Ngọ và Ất Mùi. Sa Trung Kim cần Lô Trung Hỏa để nấu luyện, Bính Dần vượng hỏa.
  • Sa trung Kim Ất Mùi là dê bị nhốt trong chuồng, tính cách trung thực, trong mềm yếu mà ngoài cứng rắn, Sa trung Kim là vàng trong cát

điên lòng bao dung Hóa khoa xem tuong mắt Yêu cỡ 膼峄漣 tình yêu thập hç æ Tuổi Dậu con giáp có hữu bật đường sÃ Æ Thân lời Hùng Phòng Khách Đinh mão Tuổi Ngọ nhìn người tẠ việc tướng bần tên con mơ thấy đào huyệt mộ xây mộ SAO CÔ THẦN ác cung thiên bình nữ và song ngư nam Äá Công Ty Việc Tuổi thân Bàng mua nhà mơ thấy ngỗng ngôi nhà ma hắt xì hơi vận xui tết thanh minh tên con theo phong thủy Đại Vận Hợp Nuôi ĐẶT Huyền quan Sa Trung Kim