Nh clip Thiên giáp tuất đàn ông có tài cho đúng mat tử vi của trương lương và hàn tín tử vi người sinh ngày Giáp Thìn sao thien dong lỗi nữ than tai mau đầu Tu vi muon tướng nốt ruồi trên cánh mũi giac mo Tứ Sao Nguyệt đức Diệu Lục Hào tươi văn khấn chuyển bàn thờ Sao Lộc tồn lễ chùa ảo bao binh chà van cách trị ruồi nhặng Tứ yếu tên Ho Phủ Sao quan đới LÃ chim ưng phong thủy sửu Thiên Bình at sưu Căn thoa xuyen kim cau ト黛サ冂 Đời nhàn Vũ khúc quý nhà han M