• Đặt tên bắt đầu bằng chữ cái K: Trí dũng song toàn, hay giúp đỡ người, trung niên bôn ba, cuối đời cát tường.
  • Hiện tượng: Cửa phòng bếp đối với cửa nhà vệ sinh là một đại kỵ trong phong thủy. Phòng bếp thuộc Hỏa thuộc dương, nhà vệ sinh thuộc Thủy thuộc âm. Thủy và Hỏa tương xông, uế khí trong nhà vệ sinh sẽ xông thẳng vào trong phòng bếp, ảnh hưởng đến vệ

Trần Làm hòa Tử Vi Đẩu Số Tiệp Lãm giáp tý nữ Sao Hỏa Tinh ở cung mệnh Số điện thất tịch 2011 Xem bat tu đàn ông mông to mơ thấy 2 con chó đen tượng Phật đẹp đại ngọc nhi THIÊN đá Xem tuoi hop mau gi be trai doan van menh h Sao Tuế phá xem tuong nguoi đời năm 2015 xem bói tướng tay boi thang sinh bàn tay trắng ngày khai trường nam cung ma kết và nữ cung xử nữ đàn ông mặt nhỏ chọn ngày sinh côn đặt tên con hợp tuổi bố mẹ Số Phu cung Mà o mơ thấy cá phóng phương đào hoa sao tam bích người tuổi Tý đi thăm người ốm thì mua gì trang sức bằng tỳ hưu Bảo quản đá hổ phách Tượng tưởng thanh dat chú Sao Thiên Khốc gi hao Bố ghế đơn có tay vịn nhin Hang K